صاحب امتیاز: شهاب الدین قرائی تفتی

فعالیت های ما :
شامل طراحی های گرافیک می باشد به صورتی که ما از مشتریان گرامی سفارشات را گرفته و در این زمینه فایل های مورد نیاز را نیز دریافت نموده و طراحی می نماییم و پس از طراحی نمونه ای از آن را برای مشتریان گرامی ارسال نموده تا در صورت نهایی شدن نسخه کامل را به آن ها تحویل دهیم. و بعد از این مرحله، هزینه طراحی دریافت و طراحی کلی به مشتریان گرامی ارائه می گردد.
همچنین در صورت نیاز به ویرایش، بسته به نوع ویرایش، تا چند مرحله به صورت رایگان ویرایش های لازم صورت می پذیرد.
در زمینه سفارش های تایپ، اسکن و یا تصاویر متن را از طریق یکی از راه های تماس با ما دریافت و نیمی از هزینه کلی طرح را دریافت می نماییم و پس از اتمام کار فایل word را تحویل مشتریان گرامی داده و نیم دیگر هزینه را دریافت می نماییم.